Prvi maj iskoristili smo na najbolji mogući način. Jedan dan bure na Sabunikama, pa jedan dan maestrala u Filip i Jakovu!