Ekipa, bili smo na prognozi u Sabunikama. Bilo je ludo! Bacite pogled.